strona główna
działalność
publikacje
platforma
galeria
kontakt
Działalność
Rada Powiatu
Sejmik W-M
Zawodowa
Społeczna
Samorządowa
Polityczna
Naukowa
Blog
Publikacje
Logo PO Platforma obywatelska
Andrzej Zdanowski - działalność zawodowa
Andrzej Zdanowski - działalność zawodowa
Lata Miejsce pracy
1980-1981 Nauczyciel w wiejskiej Szkole Podstawowej w Wandowie koło Kwidzyna, województwo pomorskie.
1981-1988 Uczy historii w Szkole Podstawowej nr 3 w Ełku, która dziś nosi imię Henryka Sienkiewicza.
1981-1984 Dodatkowo pracuje jako historyk w dzisiejszym Zespole Szkół nr 1 w Ełku.
1988-1990 Podejmuje pracę w Szkole Podstawowej nr 7 w Ełku, gdzie w roku szkolnym 1989/1990 pełni funkcję zastępcy dyrektora szkoły.
1990-1992 Przechodzi do pracy w Kuratorium Oświaty w Suwałkach Delegatura w Ełku na stanowisko wizytatora, jako przedstawiciel Kuratora Oświaty pracuje w Olecku.
Od 1992 Zostaje dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 9 w Ełku, organizuje jej pracę od podstaw. W 1998 roku placówka otrzymuje imię Jana Pawła II. Dzięki licznym osiągnięciom i znaczącemu dorobkowi szkoła jest znana w Ełku i regionie. Przyczynia się do powstania gimnazjum na osiedlu Konieczki.
2003-2012 Nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, problemów i kwestii społecznych w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku.
14 X 2006 Uhonorowany Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
 
 

© Andrzej Henryk Zdanowski