strona główna
działalność
publikacje
platforma
galeria
kontakt
Działalność
Rada Powiatu
Sejmik W-M
Zawodowa
Społeczna
Samorządowa
Polityczna
Naukowa
Blog
Publikacje
Logo PO Platforma obywatelska
Andrzej Zdanowski - działalność społeczna
Andrzej Zdanowski - działalność społeczna


Od 1980 roku członek Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność", latach 1989 - 1990 przewodniczący ełckiej "Solidarności" i Sekcji Oświaty w Ełku.

W latach 1989 - 1990 działał w strukturach Komitetów Obywatelskich "Solidarność", wiceprzewodniczący ełckiego Komitetu i członek Komitetu Wojewódzkiego w Suwałkach, uczestniczył w krajowych spotkaniach ruchu obywatelskiego.

Członek Rady Programowej Centrum Edukacji Ekologicznej i Ełckiego Stowarzyszenia Ekologicznego, aktywny uczestnik programu Ełk - miasto ekologiczne.

Organizator i prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego "Konieczki".

Aktywnie współpracuje z Ełckim Centrum Kultury, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Ełku (pomysłodawca Igrzysk Młodzieży Szkół Podstawowych), Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym w Ełku i Caritas Diecezji Ełckiej.

Członek Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, odznaczony medalem Doktora Jordana.

Członek Stowarzyszenia Oświatowej Kadry Kierowniczej w Olsztynie.

Ławnik Sądu Rejonowego w Ełku - Wydział Karny.

Wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ełku.

Radny wojewódzki.

W 2010 roku z okazji XXX rocznicy powstania "Solidarności" otrzymał okolicznościowy medal i srebrną odznakę sekcji krajowej oświaty i wychowania Związku.

Radny powiatowy.

Z rekomendacji Warmińsko-Mazurskiego Związku Żeglarskiego i na wniosek Pana Wojewody Pan Prezydent Rzeczpospolitej przyznał panu Andrzejowi Zdanowskiemu Srebrny Krzyż Zasługi za działalność na rzecz rozwoju sportu. Odznaczenie zostało wręczone w dniu 3 maja 2013 roku w Olsztynie.

 

 
 

© Andrzej Henryk Zdanowski