strona główna
działalność
publikacje
platforma
galeria
kontakt
Prywatnie
Życiorys
Zdjęcia
Moja działalność
Moje publikacje
Blog
Platforma Obywatelska
Galeria
Kontakt
Życiorys

Andrzej Henryk Zdanowski

Urodzony 26 sierpnia 1956 roku w Kwidzynie (woj. pomorskie).

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego (1980 rok) kierunek: historia, specjalność nauczycielska.
Tytuł pracy magisterskiej: Stefan Bobrowski (1840 - 1863) próba biografii, ocena dobra.
Studia podyplomowe z zarządzania oświatą, wiedzy o społeczeństwie
i europeistyki.

Publikacje poświęcone nauczaniu historii i zarządzaniu oświatą samorządową
w Gazecie Szkolnej i Publikatorze (wydawnictwo Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku).

Nauczyciel dyplomowany z 30 letnim stażem, historia i wiedza
o społeczeństwie.
Wpisany na listę ekspertów Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

Doświadczenie zawodowe:

 1. Praca w różnych typach szkół (podstawowa, gimnazjum, ponadpodstawowe: dzienne, wieczorowe i zaoczne),
 2. Praca na stanowisku wizytatora w Kuratorium Oświaty w Suwałkach (delegatura w Ełku),
 3. Od 1992 roku dyrektor szkoły podstawowej,

Doświadczenie w pracy społecznej:

 1. W latach 1990 - 1998 radny Rady Miejskiej w Ełku (w tym przewodniczący Komisji Oświaty Rady Miasta Ełku)
 2. W latach 1990 - 1994 delegat do Sejmiku Samorządowego Województwa Suwalskiego (w tym przewodniczący Komisji Edukacji),
 3. W latach 1998 - 2002 radny Rady Powiatu w Ełku i członek Zarządu Powiatu odpowiedzialny za oświatę, inicjator powołania Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Centrum Kształcenia Praktycznego
  i Ustawicznego, oraz opracowania wspólnie z Instytutem Edukacji Publicznej w Warszawie raportu o reformie oświaty w Ełku)
 4. W latach 2000 - 2002 przedstawiciel samorządu powiatowego
  w komisjach awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego
  i przewodniczący komisji na nauczyciela mianowanego Starostwa Powiatowego w Ełku
 5. Od 2007 roku radny Sejmiku Warmińsko – Mazurskiego, przewodniczący Komisji Strategii Rozwoju
 6. Od 2010 roku radny Powiatu Ełckiego

 
 

© Andrzej Henryk Zdanowski