strona główna
działalność
publikacje
wybory samorządowe
galeria
kontakt
Wybory samorządowe 2018
Podsumowanie kadencji samorządu
Kandydaci do Rady Powiatu
List do wyborców
O mnie
Logo PIS
Wybory samorządowe 2018

Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość

Zbliżające się wybory samorządowe opozycja chce wykorzystać do rozliczenia Prawa i Sprawiedliwości. Jak to możliwe skoro to Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe i ich lokalni sojusznicy sprawują władzę w większości samorządów – np. w powiecie ełckim. Czas najwyższy by Dobra Zmiana dotarła wreszcie do Ełku.

Koalicja Platforma Obywatelska – Polskie Stronnictwo Ludowe nie rozliczyła się z ośmiu lat słabych rządów w kraju i wielu lat rządzenia w samorządach a chce rozliczać Prawo i Sprawiedliwość.

Drogi wyborco !

Jeśli chcesz by Twoim miastem i powiatem rządzili ludzie, którzy dotrzymują słowa głosuj na kandydatów Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli uważasz, że realizowane obecnie programy społeczne (np. 500 plus czy 300 plus) służą Polakom – głosuj na kandydatów Prawa i Sprawiedliwości. Jeśli nie chcesz pracować ponad siły do 67 roku życia – głosuj na kandydatów Prawa i Sprawiedliwości.

Tylko my, przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, gwarantujemy zachowanie polskiej tradycji narodowej i zatrzymanie złych zmian społecznych zachodzących w Europie a spowodowanych niekontrolowanym przyjmowaniem obcych naszej kulturze imigrantów. Tylko my, przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, właściwie realizujemy polskie interesy na arenie międzynarodowej.

Drogi wyborco !

Nie słuchaj tych, którzy mówią, że nie jest to program na wybory samorządowe. Tylko współpraca rządu z samorządem gwarantuje właściwy rozwój naszej małej ojczyzny. Stopniowo z sukcesem, porządkujemy sprawy międzynarodowe i krajowe. Nasi kandydaci gwarantują uporządkowanie i właściwie zarządzanie naszych małych ojczyzn. Postaw na ludzi uczciwych i sprawdzonych.

Andrzej Zdanowski


Edukacja

Przed nową Radą Powiatu, którą wybierzemy 21 października, stanie zadanie właściwego przeprowadzenia drugiego etapu reformy edukacji. Do szkół średnich trafią we wrześniu 2019 roku do klas pierwszych dwa roczniki uczniów. Będą to absolwenci trzecich klas gimnazjalnych, którzy będą kontynuować naukę w szkołach ponadgimnazjalnych oraz pierwsi absolwenci klas ósmych, którzy pójdą do odradzających się szkół ponadpodstawowych.

Właściwe przygotowanie powiatowej oświaty do realizacji tego zadania będzie wymagało ścisłej współpracy z oświatową administracją rządową i zatrudnienia kompetentnej kadry pedagogicznej. Wśród naszych kandydatów do Rady Powiatu są ludzie doświadczeni i świetnie przygotowani do zarządzania oświatą. To oni przeciwstawiali się likwidacji szkół średnich. Czas postawić na ludzi, którzy zawsze chcieli rozwijać a nie zwijać ełcką oświatę.


Drogi

Samorządy stają przed wielką szansą odbudowy dróg lokalnych – gminnych, miejskich i powiatowych. Władza rządowa Prawa i Sprawiedliwości stworzyła fundusz dróg lokalnych. Samorządy współpracując z rządem mogą znacząco poprawić stan lokalnych dróg i mostów. Nowe samorządy wybrane w październiku 2018 roku powinny jak najszybciej zinwentaryzować swoje potrzeby remontowe w temacie infrastruktury drogowej i rozpocząć starania o odpowiednie środki. Kandydaci Prawa i Sprawiedliwości do ełckich samorządów już rozpoczęli działania w tej sprawie. W Ełku najpilniejszą inwestycją drogową jest budowa tzw. małej obwodnicy.

Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego naszego regionu jest najważniejszą podstawą jego rozwoju. Dopiero rząd Prawa i Sprawiedliwości rozpoczął budowę drogi szybkiego ruchu i linii kolejowej z krajów bałtyckich do Europy Południowo-Wschodniej. Przejęcie władzy w samorządach przez kandydatów Zjednoczonej Prawicy jest gwarancją dalszego rozwoju Polski Wschodniej.


Dobra zmiana

W nadchodzących wyborach czas zmienić układ rządzący naszym miastem i powiatem. W ocenie Prawa i Sprawiedliwości zarówno Dobro Wspólne, Polskie Stronnictwo Ludowe i Platforma Obywatelska powinny rozliczyć się przed wyborcami z 12 lat sprawowania władzy samorządowej. Obok sukcesów jest wiele niedociągnięć i zaniedbań. Poprawy wymaga jakość stanowionego prawa lokalnego.

Wszelkie zmiany w edukacji należy przeprowadzać z udziałem nauczycieli, rodziców i uczniów oraz w porozumieniu ze związkami zawodowymi działającymi w oświacie. Należy zaniechać wszelkich planów likwidacji placówek edukacyjnych. Przeciwnie trzeba stworzyć program rozwoju edukacji żłobkowej, przedszkolnej, szkolnej (obejmującej szkoły podstawowej i średnie) oraz senioralnej (rozwój Uniwersytetu III Wieku). Wsparcia wymagają również placówki nauki (szkoły wyższe i towarzystwa naukowe). Pilnego rozwiązania wymaga problem ełckiego Techno-Parku.

Administracja samorządowa powinna wspierać mieszkańców w rozwiązywaniu problemów a nie je tworzyć. Bardzo złym przykładem jest tu składowisko odpadów znajdujące w Prostkach a stworzone za zgodą koalicji Platformy Obywatelskiej i Dobra Wspólnego.

Dla Prawa i Sprawiedliwości bardzo ważną grupą społeczną są rolnicy i mieszkańcy wsi. Jeśli nasi kandydaci wygrają wybory samorządowe zrobimy wszystko by przywrócić dożynki powiatowe. Taka impreza powinna służyć szerokiej integracji mieszkańców wsi i miasta, i powinna odbywać się w Ełku. Szkoda, że obecnie rządząca Powiatem koalicja Polskiego Stronnictwa Ludowego i Dobra Wspólnego, nie widziała potrzeby organizowania takich uroczystości.

Dzięki polityce rządu Prawa i Sprawiedliwości zniknęła największa dolegliwość naszego regionu – bezrobocie. W ocenie naszych kandydatów do samorządu powiatowego władze lokalne powinny zintensyfikować wysiłki w celu wspierania lokalnych przedsiębiorców i poszukiwaniu inwestorów. Tylko, nowe i atrakcyjne miejsca pracy mogą zatrzymać w Ełku ludzi młodych i przyspieszyć rozwój naszego miasta.

Należy zwiększać środki samorządowe na rozwój organizacji pozarządowych. Mogą one wykonywać więcej zadań publicznych.

W ocenie kandydatów Zjednoczonej Prawicy szczególnej troski wymagają finanse samorządowe. Trzeba racjonalizować wydatki i poszukiwać nowych źródeł dochodów tak by ograniczając zadłużenie jednocześnie realizować niezbędne inwestycje i programy społeczne oraz pozyskiwać środki unijne. Potrafimy robić to w rządzie, zrobimy i w samorządzie.

Prawo i Sprawiedliwość


Po przejęciu władzy w Powiecie Ełckim gwarantujemy, że:
1. Wszelkie niezbędne zmiany w edukacji zostaną przeprowadzone z udziałem uczniów, rodziców i nauczycieli.
2. Podstawowym czynnikiem decydującym o zatrudnieniu w administracji powiatowej będą kompetencje kandydatów.
3. Wszelkie dotacje udzielane będą bezstronnie z szerokim udziałem organizacji pozarządowych.
4. Wszelkie decyzje administracyjne podejmowane będą z poszanowaniem interesów mieszkańców powiatu i przepisów prawa.
5. Wprowadzimy program oszczędności budżetowych i stopniowego zmniejsza zadłużenia powiatu.

Andrzej Zdanowski

 
 

© Andrzej Henryk Zdanowski