strona główna
działalność
publikacje
platforma
galeria
kontakt
Publikacje
O Ełku
Historyczne
Pedagogiczne
Społeczno -
polityczne
Blog
Działalność
Logo PO Platforma obywatelska
Herb Ełku
O patriotyzmie

Ełk, 27 czerwca 2006 roku

Sezon wakacyjny skłania do refleksji i zastanowienia się nad sytuacją
w naszym kraju. A jest ona, jak zwykle, zdaniem większości nienajlepsza. Prasa rozpisuje się ostatnio o emigracji młodych, wykształconych ludzi do Europy Zachodniej. Najczęściej zadawanym pytaniem jest pytanie: dlaczego opuszczają naszą ojczyznę, czy są patriotami? Rządzący proponują lekcje patriotyzmu w szkołach jako lekarstwo na negatywne zjawisko emigracji młodych i zdolnych. Ja myślę, że przyczyny wyjazdów są następujące:

Arogancja władzy, od lokalnej do centralnej, która wszystko wie lepiej.

Praktycznie powszechna pogarda pracodawców dla pracowników, przejawiająca się przede wszystkim w nagminnym łamaniu prawa pracy.

Drastycznie niski poziom większości tzw. elit politycznych. Politycy zajmują się sobą, chcą wygrać za wszelką cenę i nic więcej, składają puste obietnice.

W naszym kraju jest, niestety coraz mniej wolności, w tym gospodarczej.

Młodzież nie widzi perspektyw dla siebie, bo nikt nie stara się jej ich pokazać.

Brakuje prawdziwej dyskusji o państwie, samorządzie i problemach nurtujących naszą młodzież. Nikt nie proponuje satysfakcjonujących rozwiązań.

Młodzi ludzie głosują nogami, odrzucają prymitywny solidaryzm społeczny, który zakłada, że niezależnie od aktywności zawodowej wszyscy powinni mieć równo, że każdy kto ma więcej od innych to dorobił się nieuczciwie.

W naszym kraju nadal za wysoką wydajność proponuje się bardzo niską płacę. Rozbudza się fobie anty-inteligenckie i atakuje ludzi wykształconych. Młodzi ludzie nie chcą poświęcać się dla społeczeństwa, ale chcą godnie żyć tam, gdzie ceni się ich pracę i zdolności.

Mamy dobrą i pracowitą młodzież, ale nie potrafimy jej cenić, postrzegamy całe pokolenie przez pryzmat garstki chuliganów, nie rozumiemy, że oni mają inne pragnienia i wartości niż ich rodzice.

Kim jest patriota dnia dzisiejszego? Na to pytanie bardzo łatwo odpowiedzieć. Patriota współczesny to taki człowiek, który uczciwie pracuje dla swojego kraju i swoich bliskich. Warto zastanowić się jak wielu polityków spełnia to kryterium. Czy my dajemy szansę młodym by byli patriotami we własnej ojczyźnie, czy emigracja nie staje się koniecznością by godnie żyć i uczciwie pracować? Za granicą nasza młodzież swoją pracą daje świadectwo patriotyzmu. Większość emigrantów nie zrywa więzi z krajem, tu przesyłają część zarobionych pieniędzy i spędza czas wolny. Liczę na to, że kiedyś po latach wielu z nich zechce zainwestować w ojczyźnie zarobione za granicą pieniądze, powrócą do naszego kraju przenosząc ze starej Europy wzorce dobrej pracy i wolności. To emigranci mogą być naszą nadzieją na lepszą przyszłość.

Andrzej Zdanowski

 
 

© Andrzej Henryk Zdanowski