strona główna
działalność
publikacje
platforma
galeria
kontakt
Publikacje
O Ełku
Historyczne
Pedagogiczne
Społeczno -
polityczne
Blog
Działalność
Logo PO Platforma obywatelska
Pióro
Wystąpienie z okazji Dnia Edukacji


Poproszono mnie bym na dzisiejszym forum podzielił się z Państwem własnymi osiągnięciami pozaszkolnej działalności nauczycielskiej.

Muszę powiedzieć, że długo zastanawiałem się, na co zwrócić szczególną uwagę w swoim wystąpieniu i doszedłem do wniosku, że nauczyciel powinien być przede wszystkim społecznikiem i obywatelem, powinien dawać przykład troski o dobro wspólne i uczestnictwa w życiu społecznym, pomagać społeczności lokalnej w rozwiązywaniu jej problemów, podkreślać swoją postawą, że nie ma wolności jednostki bez solidarności społecznej.

Kierując się w życiu słowami Jana Pawła II "wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali" nauczyciel powinien rozwijać swoją aktywność w wielu dziedzinach pracując na rzecz człowieka, regionu i Ojczyzny.

Starałem się wypełniać to przesłanie jako członek Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność", założyciel i przewodniczący komisji zakładowej w Szkole Podstawowej w Wandowie, przewodniczący komitetu strajkowego w czasie strajku generalnego w 1981 roku, w latach 1989 - 1990 przewodniczący ełckiej "Solidarności" i Sekcji Oświaty w Ełku, zorganizowałem biuro związku przy Małeckich, przy mojej pomocy powstało wiele komisji zakładowych na terenie miasta.

W latach 1989 - 1990 działałem w strukturach Komitetów Obywatelskich "Solidarność", jako wiceprzewodniczący ełckiego Komitetu i członek Komitetu Wojewódzkiego w Suwałkach, uczestniczyłem w krajowych spotkaniach ruchu obywatelskiego.

Pracuję jako członek Rady Programowej Centrum Edukacji Ekologicznej i Ełckiego Stowarzyszenia Ekologicznego, byłem aktywnym uczestnikiem programu Ełk - miasto ekologiczne.

W swojej szkole zorganizowałem Uczniowski Klubu Sportowy "Konieczki", którego jestem prezesem. Z mojej inicjatywy odbywają się na wiosnę igrzyska sportowe młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów.

Aktywnie współpracuję z Ełckim Centrum Kultury, Miejskim Ośrodkiem Sportu
i Rekreacji w Ełku, Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym w Ełku i Caritas Diecezji Ełckiej, jestem członkiem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, odznaczonym medalem Doktora Jordana, należę do Stowarzyszenia Oświatowej Kadry Kierowniczej w Olsztynie.

Bardzo ważną rolę w mojej pracy na rzecz dobra wspólnego była moja działalność samorządowa. W latach1990 - 1994 jako radny miejski w Ełku, byłem przewodniczącym Komisji Edukacji, z mojej inicjatywy samorząd naszego miasta przejął szkolnictwo podstawowe i został podniesiony dodatek motywacyjny dla nauczycieli.

W tym samym czasie byłem Delegatem Rady Miasta Ełku do Sejmiku Samorządowego Województwa Suwalskiego, członkiem jego Prezydium
i przewodniczącym Komisji Edukacji Sejmiku, uczestniczył w pracach Sejmiku Krajowego. W latach 1994 - 1998 ponownie zostałem radnym miejskim w Ełku, wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej i przewodniczącym Komisji Budżetowej, byłem autorem programu rozwoju naszego miasta, członkiem delegacji Ełku do Watykanu zapraszającej Jana Pawła II do złożenia wizyty na Mazurach.

W latach 1998 - 2002 zostałem radnym powiatowym w Ełku, członkiem Zarządu Powiatu odpowiedzialnym za edukację, z mojej inicjatywy powstały: Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego.

W ostatnim okresie zająłem się działalnością naukową jako założyciel i członek Zarządu Mazurskiego Towarzystwa Naukowego w Ełku działającego przy Centrum Studiów Bałtyckich w Ełku Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego
w Olsztynie. Współorganizowałem sympozja i konferencje Mazurskiego Towarzystwa Naukowego w Ełku.

Mówię to wszystko po to, żeby pokazać jak wiele można zrobić na rzecz rozwoju człowieka, regionu i ojczyzny jeśli tylko człowiek kieruje się w życiu właściwymi zasadami.

Dziękuję za uwagę

 
 

© Andrzej Henryk Zdanowski