strona główna
działalność
publikacje
platforma
galeria
kontakt
Publikacje
O Ełku
Historyczne
Pedagogiczne
Społeczno -
polityczne
Blog
Działalność
Logo PO Platforma obywatelska
Pióro
Rekolekcje

Ełk, 8 marca 2006 roku

Zbliżają się rekolekcje wielkopostne. Dyrektorzy szkół dają uczniom czas wolny na pobyt w kościele i uważają, że nie muszą w tym czasie się nimi zajmować. W naszej szkole od kilku lat odbywa się to zupełnie inaczej. Przyjmujemy zasadę, że wychowanie jest wspólną troską szkoły i Kościoła, do którego należy znakomita większość naszych uczniów. Jak co roku zastanawiamy się jak najlepiej wykorzystać czas przeznaczony na rekolekcje.

Na początku stycznia proboszcz parafii, na terenie której znajduje się nasza szkoła, zwraca się z prośbą do dyrektora szkoły o pomoc w zorganizowaniu rekolekcji wielkopostnych. Wspólnie z dyrektorem proboszcz ustala dni,
w czasie których odbywają się rekolekcje oraz godziny spotkań w kościele
i w szkole na lekcjach wychowawczych.

Następnie ustalany jest główny cel rekolekcji. w tym roku spotkania poświęcone są miłosierdziu. Na każdy dzień przyjęte jest hasło, motto i cel rekolekcji.

Pierwszego dnia hasłem jest wiara a mottem słowa Adama Mickiewicza "dopóki wiara kwitła szanowano prawo, była wolność z porządkiem i dostatkiem słowa". Cele spotkań i zajęć wychowawczych w tym dniu jest ukazanie znaczenia wiary w życiu człowieka, uświadomienie konieczności stosowania w życiu zasad moralnych i dawanie świadectwa swoich przekonań na co dzień.

Dnia drugiego pod hasłem "nadzieja" i mottem zaczerpniętym od Juliusza Słowackiego "niech żywi nie tracą nadziej" odbywają się zajęcia ukazujące sens i istotę cierpienia i śmierci, uświadamiające wartość życia i kształtujące postawy ustawicznej pracy nad sobą.

Trzeci dzień poświęcony będzie miłości - motto stanowi cytat "nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie daje za przyjaciół swoich". Celem spotkań jest poznanie miejsc, ludzi i instytucji niosących pomoc człowiekowi, kształtowanie bezinteresownych postaw wobec drugiego człowieka
i zapoznanie się z dziełami miłosierdzia.

Andrzej Zdanowski

 
 

© Andrzej Henryk Zdanowski