strona główna
działalność
publikacje
platforma
galeria
kontakt
Publikacje
O Ełku
Historyczne
Pedagogiczne
Społeczno -
polityczne
Blog
Działalność
Logo PO Platforma obywatelska
Pióro
List otwarty do ministra Jarosława Zielińskiego

Ełk, 13 lutego 2006 roku.

Panie Ministrze !

Czas najwyższy by w sprawie narastającej agresji w szkołach podjąć zdecydowane kroki. Czas przywrócić w szkole władzę dyrektora. Czas najwyższy by prawo i władze oświatowe stanęły w obronie uczniów
i nauczycieli. Czas najwyższy odrzucić fałszywe teorie, które prawa dają chuliganom a odbierają prawdziwym uczniom i nauczycielom. Żaden, nawet najlepszy nauczyciel nie jest przygotowany do walki z bandytami, którzy powoli zastraszają społeczności szkolne. Czas najwyższy zaprzestać niszczenia autorytetu nauczyciela i szkoły jako instytucji. Czas najwyższy przestać udawać, że w obecnym stanie prawnym pozbawiona wszelkich możliwości prawnych szkoła zatrzyma narastający bandytyzm.

Proponuję więc wprowadzenie kilku rozwiązań, które pozwolą rozprawić się
z młodymi bandytami w systemie oświaty:

 • Rada Pedagogiczna na wniosek dyrektora po wyczerpaniu wszystkich środków wychowawczych ma prawo usunąć ucznia ze szkoły. To rodzice
  i administracja oświatowa powinni szukać mu nowego miejsca do nauki
  a sąd rodzinny powinien nakładać i egzekwować kary na rodziców za nie-realizowanie przez ich dziecko obowiązku szkolnego.
 • Dyrektor w drodze administracyjnej powinien mieć możliwość zakazywania wstępu osobom zakłócającym porządek, naruszającym dyscyplinę
  i regulamin na teren posesji szkolnej.
 • Dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami i samorządem uczniowskim powinien mieć prawo wprowadzić ochronę na terenie obiektów szkolnych. Strażników szkolnych należy wyposażyć w prawo zatrzymywania, przeszukiwania i usuwania z terenu szkoły na polecenie dyrektora szkoły osób naruszających porządek szkolny.
 • W szkołach, gdzie to jest konieczne należy zorganizować izby zatrzymać dla osób szczególnie drastycznie zagrażających porządkowi szkolnemu
  i łamiących porządek prawny.

Są to rozwiązania, które należy wzmocnić organizując pracę wychowawczą
z młodzież trudną poprzez ośrodki szkolno - wychowawcze, świetlice terapeutyczne, pedagogów ulicy itp. Jeśli tego nie zrobimy to doczekamy się ciężkich pobić a może i zabójstw nauczycieli przez pseudo-uczniów, którzy
w obecnym stanie prawnym czują się i są całkowicie bezkarni.

Panie ministrze czas najwyższy na czyny.

 

Z poważaniem Andrzej Zdanowski
Nauczyciel

 
 

© Andrzej Henryk Zdanowski