strona główna
działalność
publikacje
platforma
galeria
kontakt
Publikacje
O Ełku
Historyczne
Pedagogiczne
Społeczno -
polityczne
Blog
Działalność
Logo PO Platforma obywatelska
Pióro
Jak powinna przebiegać integracja w szkołach?

Ełk, 16 listopada 2005 rok

Od jakiegoś czasu ełckie szkoły podstawowe prowadzą klasy integracyjne. Tylko niewielka część nauczycieli i rodziców wie co oznacza integracja
a nieliczni rozumieją to pojęcie właściwie.

Klasa integracyjna to takie miejsce, gdzie obok dzieci zdrowych uczą się dzieci niepełnosprawne. Obok nauczyciela prowadzącego zajęcia na lekcji pracuje nauczyciel wpierający. Dla większości obserwatorów życia szkolnego to już cały proces integracji. Nic bardziej mylnego.

Proces integracji osoby niepełnosprawnej ze społeczeństwem jest korzystny dla obu stron. Osoba niepełnosprawna, która nauczy się żyć w społeczeństwie, przestaje być dla niego ciężarem finansowym i sama dba o swój rozwój i swoje potrzeby. Zanim jednak osiągniemy te stan rzeczy społeczność lokalna musi ponieść określone nakłady związane z integracją.

Aby proces integracji był prowadzony prawidłowo samorząd terytorialny powinien opracować odpowiednią politykę wobec kształcenia integracyjnego. W Polce takie programy funkcjonują już w wielu samorządach (np. Legnica, Leszno). Opracowując własne rozwiązania samorząd może zapoznać się z sytuacją ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w krajach Unii Europejskiej.

Tworząc politykę oświatową samorządu w zakresie kształcenia integracyjnego należy wziąć pod uwagę następujące problemy:

  • Jak pogodzić zadania szkoły otwartej z doświadczeniami szkoły integracyjne?
  • Jak powinna wyglądać praca nauczyciela z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo?
  • Jak organizować nauczanie dziecka autystycznego w warunkach szkoły integracyjnej?
  • Jak pomóc w szkole dziecku dyslektycznemu?
  • Jak powinien funkcjonować w szkole system wsparcia dziecka niepełnosprawnego, czyli pomoc psychologiczno - pedagogiczna (sama klasa integracyjna to mało)?
  • Jakie rozwiązania architektoniczne sprzyjające integracji należy przeprowadzić w szkołach?

W Ełku powinniśmy jak najszybciej przystąpić do przyjęcia odpowiedniej polityki wobec kształcenia integracyjnego w oparciu o doświadczenia polskie i europejskie. Pakiet ten powinien zmienić zasady finansowania szkół. Placówki powinny otrzymywać pieniądze na realizację określonych w uchwale samorządy zadań, w tym na kształcenie integracyjne.

Pracę nad programem powinny poprzedzić warsztaty problemowe prowadzone przez naukowców zajmujących się na co dzień integracją z udziałem przedstawicieli ełckich szkół, gdzie integracja jest prowadzona. Na spotkaniu powinna się odbyć prezentacja doświadczeń placówek integracyjnych w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Celem warsztatów powinno być zebranie i omówienie wniosków z pracy poszczególnych szkół oraz wypracowanie wniosków i rozwiązań do programu lokalnego w zakresie integracji.

Takie działania zamkną pierwszy okres kształcenia integracyjnego w Ełku i pozwolą skierować je na profesjonalne tory. Trudy i radości na drodze integracji muszą stać się udziałem całej społeczności lokalnej a nie tylko wąskiej grupy nauczycieli i rodziców.

Andrzej Zdanowski

 
 

© Andrzej Henryk Zdanowski