strona główna
działalność
publikacje
platforma
galeria
kontakt
Publikacje
O Ełku
Historyczne
Pedagogiczne
Społeczno -
polityczne
Blog
Działalność
Logo PO Platforma obywatelska
Stonehange
17 września

Ełk, 12 września 2005 roku

Podniośle i uroczyście obchodzono w naszym mieście rocznicę wybuchu wojny 1 września. I bardzo dobrze, należy pamiętać o agresji niemieckiej na Polskę. Nie można jednak zapominać, że agresorów było dwóch a po pierwszym września był siedemnasty. Druga wojna światowa wybuchła nie tylko z powodu niemieckich planów podboju Europy ale również dlatego, że podobne zamiary miał Związek Sowiecki. Dnia 23 sierpnia 1939 roku oba państwa zawierają sojusz wojskowy skierowany przede wszystkim przeciwko Polsce. Wkraczająca dnia 17 września 1939 roku do Polski Armia Czerwona wypełnia postanowienia tego sojuszu.

Dowodem na istnienie ścisłej współpracy obu agresorów był układ z dnia 28 września 1939 roku "o przyjaźni i granicach", nazywany przez naszych historyków IV rozbiorem Polski. Na podstawie tego porozumienia terytorium Rzeczpospolitej zostało podzielone pomiędzy czterech zaborców: Związek Sowiecki (50 % naszego terytorium), III Rzesza Niemiecka (48,5 %), Litwa (1,4 %) i Słowacja (0,1 %).

Warto zaznaczyć, że współczesna Rosja, która z taką pompą obchodziła 60 rocznicę zwycięstwa nad faszyzmem niemieckim nie chce ponosić współodpowiedzialności za wybuch drugiej wojny światowej, a przecież gdyby nie umowa Stalina z Hitlerem wojna by nie wybuchła. Skutkiem tej agresji była zbrodnia katyńska.

Na naszych stosunkach z Rosją ciąży historia. Dopóki współczesna Rosja nie zrewiduje swojego stosunku do opisanych powyżej faktów i podobnie jak to zrobiły Niemcy nie wyzna swoich win wobec Polski relacje polsko - rosyjskie pozostaną złe. My Polacy powinniśmy dążyć do dobrego sąsiedztwa z Rosją ale tylko na fundamentach prawdy historycznej. W imię tej prawdy musimy co roku przypominać o 17 września.

Andrzej Zdanowski

 
 

© Andrzej Henryk Zdanowski