strona główna
działalność
publikacje
platforma
galeria
kontakt
Publikacje
O Ełku
Historyczne
Pedagogiczne
Społeczno -
polityczne
Blog
Działalność
Logo PO Platforma obywatelska
Herb Ełku
O zagospodarowaniu blokowisk i byłych koszar

Ełk, 11 stycznia 2006 roku

Ełk jest pięknym miastem i z każdym rokiem staje się piękniejszy. Może dlatego tak wyraźnie widać miejsca zaniedbane i opuszczone.
Takim miejscem są budynki dawnych koszar. Po opuszczeniu tych obiektów przez wojsko nikt nie podjął wysiłku odpowiedniego zagospodarowania tego terenu. Część obiektów wykorzystuje Centrum Studiów Bałtyckich, niektóre zakupił prywatny inwestor, reszta stoi pusta i ulega stopniowej dewastacji.

Tereny dawnej jednostki wojskowej to cenny obszar w centrum miasta. Odpowiednie jego wykorzystanie powinno stać priorytetem władz samorządowych.
Jest tu np. miejsce na dalszy rozwój Uniwersytetu, przeniesienie dworca autobusowego, budowę parkingów tak potrzebnych w centrum miasta, część gruntów chętnie nabędą prywatni inwestorzy a puste budynki koszarowe można przeznaczyć na tak potrzebne tanie mieszkania komunalne dla najbiedniejszych ełczan.

Pieniądze na inwestycje związane z rewitalizacją tego terenu można pozyskać z budżetu Unii Europejskiej na lata 2007 - 2013.
Unia zapewnia szkolenia, konferencje i konsultacje z architektami oraz wsparcie finansowe konkretnych przedsięwzięć. Olsztyn przymierza się do udziału w takim programie.
W ramach tego samego projektu można ożywić osiedla z wielkiej płyty wznoszone w latach 70 i 80.

Andrzej Zdanowski

 
 

© Andrzej Henryk Zdanowski