strona główna
działalność
publikacje
platforma
galeria
kontakt
Publikacje
O Ełku
Historyczne
Pedagogiczne
Społeczno -
polityczne
Blog
Działalność
Logo PO Platforma obywatelska
Herb Ełku
O ełckim sporcie

Ełk, 24 maja 2005 roku

Z artykułów ukazujących się w naszej prasie lokalnej bardzo trudno jest ocenić kondycję ełckiego sportu, tego szkolnego i tego wyczynowego.
O zorganizowanych formach rekreacji już nawet nie wspominam. Moim skromnym zdaniem centrum ełckiego sportu i zorganizowanej rekreacji powinien zostać Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Nie chodzi tu broń Boże
o podporządkowanie klubów i organizacji sportowych tej instytucji. To nie jest możliwe i nie jest potrzebne. Sadzę jednak, że Ośrodek powinien zacząć pełnić jak najszybciej tak ważne funkcje jak:

  • Prowadzenie bazy danych o ełckich klubach i organizacjach sportowych. Osoba zainteresowana powinna tu znaleźć informacje jaką kadrą dysponuje klub, jakie ma sekcje, bazę sportową i osiągnięcia. Podobne informacje powinien gromadzić na temat ełckiego sportu szkolnego. Pozwoli to na sprawniejszą organizację imprez sportowych.
  • Koordynowanie rozdziału środków jakie budżet miasta przeznacza na pomoc finansową dla organizacji i klubów sportowych. Systematycznie aktualizowana baza danych o osiągnięciach sportowych pozwoli w sposób profesjonalny, obiektywny i efektywny dysponować tymi skromnymi przecież funduszami.
  • Promocja dokonań ełckich sportowców i imprez sportowych organizowanych w Ełku. Być może powinno się to odbyć się na łamach ełckiego biuletynu sportowego wydawanego przynajmniej raz w roku.
  • Systematyczne gromadzenie informacji o dokonaniach naszych sportowców i trenerów pozwoli na właściwe ich wyróżnianie i nagradzanie przez władze samorządowe miasta i powiatu.

Potrzeba jest ścisła współpraca i koordynacja działań w wyżej wymienionych sprawach pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji i Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym, który powinien stać się wiodącą instytucją w dziedzinie sportów wodnych na naszym terenie. Potrzebne są tu znaczące nakłady na sprzęt pływający i bazę sportową. Do tego potrzebne jest ścisłe współdziałanie i szerokie porozumienie samorządu miejskiego i powiatowego.

Drugim ważnym motorem usportowienia mieszkańców naszego miasta jest potrzeba poszerzenia istniejącej bazy sportowej. Ważnym elementem budowy takiej bazy powinno być przekształcenie szkolnych obiektów sportowych
w osiedlowe centra sportowe w oparciu o środki UE. Należałoby przygotować program odbudowy i modernizacji szkolnych stadionów i boisk, tak by popołudniu służyły wszystkim mieszkańcom osiedla. Rolę takiego obiektu na Osiedlu Kochanowskiego mógłby przejąć budynek po dawnym przedszkolu wojskowym (wraz z posesją).

Ełk powinien posiadać halę widowiskowo - sportową z prawdziwego zdarzenia. Pomysł budowy takiego obiektu funkcjonuje w programie rozwoju naszego miasta od wielu lat. Posiadanie hali umożliwiłoby organizowanie imprez sportowych wysokiej rangi i na odpowiednim poziomie, targów i imprez gospodarczych przez cały rok bez względu na pogodę, wystaw i imprez masowych o różnym charakterze. Obiekt taki przy odpowiednim wykorzystaniu byłby w stanie zarobić na siebie i stopniowo zwrócić koszty budowy.

To kilka moich uwag w ramach toczącej się dyskusji o sytuacji ełckiego sportu. Myślę, że warto się nad nimi zastanowić.

Andrzej Zdanowski

 
 

© Andrzej Henryk Zdanowski