strona główna
działalność
publikacje
platforma
galeria
kontakt
Publikacje
O Ełku
Historyczne
Pedagogiczne
Społeczno -
polityczne
Blog
Działalność
Logo PO Platforma obywatelska
Herb Ełku
O drogach

Ełk, 13 grudnia 2004 roku.

Od jakiegoś czasu toczy się na łamach prasy lokalnej dyskusja na temat ełckich inwestycji drogowych: obwodnicy i ulicy Mickiewicza. Są to przedsięwzięcia bardzo potrzebne naszemu miastu. Zwłaszcza obwodnica. Tego chyba nikt nie kwestionuje. Spory dotyczą realizacji.

Sądzę, że wszystkie zgłoszone uwagi powinny być wnikliwie rozpatrzone
i publicznie wyjaśnione. Postawa projektanta i wykonawcy, z której wynika, że wiedzą lepiej, jest nie do przyjęcia. Chodzi o to, by przebudowane drogi dobrze służyły nam wszystkim.

Myślę, że sama przebudowa ulicy Mickiewicza nie rozwiąże problemu ruchu drogowego w centrum naszego miasta. Potrzebne są działania kompleksowe. Takie rozwiązanie zgłosił pan radny miejski Waldemar Pieńkowski. Proponuje on całkowitą zmianę organizacji ruchu drogowego między ulicami Mickiewicza, Kościuszki oraz Wojska Polskiego i Dąbrowskiego. Nowa organizacja ruchu powinna zostać zaprojektowana po wnikliwych badaniach, obserwacjach
i dyskusji. W tym czasie mogłyby nastąpić szerokie konsultacje społeczne na temat nowej organizacji ruchu drogowego w centrum miasta.

Sądzę, że tylko takie szerokie zmiany poprawią sytuację i rozwiążą problem natężenia ruchu kołowego. Organizacja ruchu drogowego w centrum Ełku nie zmieniła się w poważnym stopniu od kilkunastu lat, mimo że samochodów nam przybyło. Uruchomienie obwodnicy pozwoli na skierowanie na nią ruchu tranzytowego, odciąży główne ulice Ełku, nowa organizacja ruchu w centrum pozwoli skutecznie zracjonalizować ruch drogowy i pieszych w całym mieście. Pomoże, to nam wszystkim. Liczę, że decydenci, od których to zależy zgodzą się ze mną i podejmą stosowne działania.

Andrzej Zdanowski

 
 

© Andrzej Henryk Zdanowski