strona główna
działalność
publikacje
platforma
galeria
kontakt
Publikacje
O Ełku
Historyczne
Pedagogiczne
Społeczno -
polityczne
Blog
Działalność
Logo PO Platforma obywatelska
Herb Ełku
Jarmark

Ełk, 8 listopada 2005 roku

Kilka miesięcy temu w rozmowie ze mną Pan Radny Krzysztof Piłat "rzucił" pomysł zorganizowania w Ełku imprezy promującej miasto w regionie a może
i w kraju. Chodziło o promocję Ełku we wszelkich możliwych dziedzinach,
w jednym czasie i pod jedną nazwą.

Uznaliśmy wtedy, że najlepszą formułą spełniającą wszystkie te wymagania będzie znana od średniowiecza formuła jarmarku. Spełniała ona wszelkie możliwe kryteria: gospodarcze, artystyczne, religijne i naukowe. Po pewnym namyśle doszliśmy do wniosku, że jarmark musi odbywać się w okolicach 23 kwietnia, a jego patronem powinien być opiekun Diecezji Ełckiej, Święty Wojciech. Postać znana w Polsce i w Europie, patron zjednoczenia kontynentu od ponad tysiąca lat, ściśle związany z ziemią Prusów.

Kiedy ustaliliśmy nazwę i patrona należało przystąpić do przygotowania programu Jarmarku Świętego Wojciecha. Imprezy powinny trwać trzy dni. Należy w tym czasie na Targowicy Miejskiej zaprezentować dorobek gospodarczy Ziemi Ełckiej. Liczymy tu na szeroki udział środowisk biznesowych i ich inicjatywę. W tym samym czasie uczestnicy jarmarku na terenie Placu Solidarności i Ełckiego Centrum Kultury poznawaliby osiągnięcia artystyczne Ziemi Ełckiej. Jednocześnie w Dniu Świętego Wojciecha odbywałyby się uroczystości religijne. Uzupełnieniem jarmarku byłby wykład gospodarczy, sympozjum historyczne poświęcone działalności Świętego Wojciecha oraz informacja o walorach turystycznych i przyrodniczych Ziemi Ełckiej.

W przygotowaniu tej części imprezy liczymy na pomoc ełckich szkół ponadgimnazjalnych, Mazurskiego Towarzystwa Naukowego i Centrum Edukacji Ekologicznej. Oprawę medialną imprez zapewnią Gazeta Olsztyńska, Radio 5 i TV Ełk. Zostało nam tylko pozyskanie funduszy. W tej sprawie zwróciliśmy się o pomoc do pana Starosty Jarosława Franczuka, który obiecał zainteresować się projektem i pomóc w sporządzeniu wniosku do Euroregionu Niemen.

Wstępne rozmowy wyglądają obiecująco. Jeśli plany te się ziszczą to Ełk ma szansę na imprezę porównywalna (oczywiście w niedalekiej przyszłości)
z Jarmarkiem Dominikańskim w Gdańsku.

Andrzej Zdanowski

 
 

© Andrzej Henryk Zdanowski

Untitled Document